gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1876700
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1092
1353
3587
1821039
16180
22264
1876700

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-18 13:23

Thực hiện Kế hoạch số 245/KH-BTC ngày 03/3/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2021 về việc Tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của huyện; xe thông tin lưu động về Kế hoạch cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2021.

          - Đăng tải Kế hoạch tổ chức cuộc thi trên trang Thông tin điện tử của huyện.

          3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn về Kế hoạch cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2021.

          - Chỉ đạo Công chức Văn hóa - Xã hội phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng đông đảo các em học sinh về Kế hoạch cuộc thi.

(Có Kế hoạch cuộc thi sao gửi đính kèm)

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh THị Dương

ke_hoach_cuoc_thi_dai_su_van_hoa_doc

Thực hiện Kế hoạch số 279/STP-PBGDPL ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình về việc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của huyện; xe thông tin lưu động về cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

          - Vận động cán bộ, viên chức trong đơn vị tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

          - Đăng tải Kế hoạch tổ chức cuộc thi trên trang Thông tin điện tử của huyện.

          3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn về cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

          - Vận động cán bộ, công chức trong đơn vị tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

(Để tham dự cuộc thi truy cập đường link https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn)

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Thực hiện Văn bản số 264/SVHTTDL-QLVH ngày 11/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về việc Thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021). Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của huyện; xe thông tin lưu động về Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021).

          - Đăng tải Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021) trên trang Thông tin điện tử của huyện.

          2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn về Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021).

          - Chỉ đạo Công chức Văn hóa – Xã hội phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng đông đảo các em học sinh về Thể lệ cuộc thi.

(Có Thể lệ cuộc thi sao gửi đính kèm)

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

the_le_cuoc_thi_tranh_co_dong

Thực hiện Văn bản số 263/SVHTTDL-QLVH ngày 11/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về việc thông báo nội dung Thể lệ Cuộc thi “sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của huyện; xe thông tin lưu động về Thể lệ Cuộc thi “sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”.

          - Đăng tải Thể lệ Cuộc thi “sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai” trên trang Thông tin điện tử của huyện.

          2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn về Thể lệ Cuộc thi Cuộc thi “sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”.

          - Chỉ đạo Công chức Văn hóa – Xã hội phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng đông đảo các em học sinh về Thể lệ cuộc thi.

(Có Thể lệ cuộc thi sao gửi đính kèm)

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

the_le_cuoc_thi_phong_chong_thien_tai.pd

Thực hiện Văn bản số 227/STTTT-TTBCXB ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc nội dung tuyên truyền theo văn bản chỉ đạo (từ ngày 16/3 đến ngày 22/3). Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Nội dung và thời gian tuyên truyền: Như Phụ lục chi tiết kèm theo.

          2. Hình thức tuyên truyền

          2.1. Trang thông tin điện tử.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục các nội dung liên quan, cập nhật, đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, huyện;

2.2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông.

- Tiếp tục duy trì các tin, bài, ảnh, phóng sự, phóng sự chuyên đề có nội dung liên quan; tăng thời lương phát sóng về các nội dung trọng tâm; sản xuất các sản phẩm truyền thanh, phóng sự, phim tài liệu đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Lồng ghép tuyên truyền trong Kế hoạch thực hiện các hoạt động tuyên truyền thường xuyên.

- Băng rôn, khẩu hiệu; cờ phướn; pano, áp phích; trang trí khánh tiết phục vụ các hoạt động kỷ niệm; giăng đèn, kết hoa tại các khu vực trung tâm huyện.

2.3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo Công chức văn hóa, thông tin ở xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan trên hệ thống đài truyền thanh.

- Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, hội nghị, hội thảo, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ ở địa phương.

- Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở truyền thông trực tiếp tới người dân bằng các hình thức và phương thức phù hợp với trình độ dân trí và điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương, từng dân tộc.

3. Đối tượng tuyên truyền

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương


         PHỤ LỤC

Nội dung tuyên truyền

(Kèm theo Văn bản số         /VH&TT-TTTT, ngày     /     /2021 của Phòng Văn hoá và Thông tin)

 

STT Văn bản chỉ đạo Nội dung thực hiện Thời gian Cơ quan phối hợp, cung cấp thông tin
1 Công văn số 366/UBND-PCNXD, ngày 16/3/2021 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc về nội dung, ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất; thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. Phòng TN&MT
2 Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 15/3/2021 về Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tuyên truyền bài viết “Thể dục và sức khỏe” của Bác Hồ và sự hình thành, phát triển của ngành Thể dục thể thao; tuyên truyền, vận động mọi người dân hưởng ứng tham gia Lễ phát động, Ngày chạy Olympic và các hoạt động thể dục thể thao; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung tuyên truyền Lễ phát động, Ngày chạy Olympic và các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3 trên toàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến với mọi tầng lớp nhân dân

Phòng Văn hoá và Thông tin
3 Kế hoạch số 62/KH-BCĐ, ngày 18/3/2021 về Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 giai đoạn 2013 - 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020.
4 Kế hoạch số 42/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 18/03/2021 Tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của đơn vị, địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự; âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tai, tệ nạn xã hội. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm hình sự, tội phạm, tệ nạn ma túy; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; vận động đối tượng ra tự thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tài nguyên môi trường.  

Tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương "Người tốt - Việc tốt", các mô hình mới, nhân tố mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

5 Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II)”

Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tuyên truyền các mô hình điểm và các mô hình chuyên đề "Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã.

Phòng Dân Tộc
6 Công văn số 160/TTCS-TT, ngày 15/3/2021 về tuyên truyền “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”- 07/4/2021

Tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của “ Hiến máu cứu người”.

Tuyên tuyền về các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”- 07/4/2021 của địa phương. (từ ngày 01/4 đến 30/4, cao điểm là ngày 07/4/2021).

7 Công văn số 383/UBND-PCNXD, ngày 18/3/2021 về đảm bảo an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện cho thanh, thiếu niên và học sinh.

Thông tin, tuyên truyền theo các nội dung tại Công văn số 61/UBATGTQG, ngày 16/3/2021 của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia sao gửi kèm theo.

8 Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của nhân dân về công tác bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số của tỉnh; thông tin về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng báo các dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phòng Văn hoá và Thông Tin
9 Kế hoạch số 64/KH-BCĐ, ngày 19/3/2021 của BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Hòa Bình năm 2021

Tuyên truyền, vận động người dân xây dựng “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Tuyên truyền đến người dân, các hộ gia đình tham gia xây dựng “Gia đình văn hóa” hòa thuận, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, kỷ cương nề nếp, có đời sống kinh tế ổn định và phát triển, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu thiết thực, hiệu quả.

Phòng Văn hoá và Thông Tin
10

Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 19/03/2021 của UBND tỉnh về Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện. Tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các tháng mùa khô hàng năm để doanh nghiệp và nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện; áp dụng đơn giá phù hợp cho việc tuyên truyền, phổ biến về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
11 Công văn số 391/UBND-PCNXD ngày 19/3/2021 về triển khai thực hiện Công điện số 62/CĐ-UBATGTQG ngày 16/3/2021 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nhất là quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi lái xe, lái xe quá tốc độ, chở quá tải trọng, vượt số người quy định, đi sai phần đường, làn đường, lái xe vượt quá thời gian quy định, không thắt dây bảo hiểm khi ngồi trên ô tô.

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNlacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA