gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1624556
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1998
1306
3304
1565396
29290
43562
1624556

Your IP: 3.92.74.105
2020-09-22 21:44

Để kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 diễn ra an toàn, nghiệm túc, tiếp theo bảo đảm gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền về các thông tin liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019; phối hợp chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo sức khỏe cho thí sinh.

          2. Các ngành trong khối Tư tưởng - Văn hóa tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của kỳ thi, nhất là những điểm mới trong tổ chức thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, cao đẳng nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền, giáo viên, phụ huynh và học sinh để không xẩy ra các hiện tượng tiêu cực hoặc sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện kỳ thi.

          3. Các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt quy chế thi và tuyển sinh cho cán bộ, giáo viên và học sinh; phối hợp chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 theo tinh thần đổi mới, đảm bảo trung thực, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

I. Mục đích, yêu cầu

          - Khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng và cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

          - Tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện về những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động. Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng và góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động; phát huy trí tuệ, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hành hóa thương hiệu Việt trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

          - Công tác tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với tiến trình vận động của nền kinh tế - xã hội; kết hợp lòng ghép việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị với tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

          II. Nội dung tuyên truyền

          1. Tuyên truyền nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong Thông báo Kết luận số 264-KL/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, nhất là sau khi có Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

          2. Tuyên truyền khẳng định những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động, thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự cải cách, đổi mới của chính quyền và sự nỗ lực của các ngành, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh phản ánh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cần làm rõ những khó khăn, thách thức, những khuyết điểm, hạn chế và phương hướng khắc phục thời gian tới.

          3. Thông tin, tuyên truyền về những cơ chế, chính sách của Nhà nước góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động:

          - Tiếp tục tuyên truyền những nội dung Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

          - Thông tin về triển khai các Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, công tác triển khai và giám sát thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước”, Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014 – 2020.

          - Việc các cơ quan Nhà nước ban hành bổ sung cơ chế, chính sách để bảo vệ, hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; khuyến khích sản xuất và bảo vệ thị trường trong nước phù hợp với các quy định của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

          Sự hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển các mô hình sản xuất sạch theo chuỗi giá trị, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp giá trị cao và một số ngành hành, dịch vụ trọng điểm; hỗ trợ lãi xuất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam đổi mới công nghệ, cách quản lý nhằm nâng cao chất lương, hạ giá thành sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu người tiêu dùng.

          - Chính sách về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại khu vực nông thôn nhằm tạo điều kiện cho hoạt động mở rộng kênh phân phối hành Việt Nam tại vùng xâu, vùng xa.

          4. Thông tin hoạt động quản lý Nhà nước trong thực hiện Cuộc vận động:

          - Nhấn mạnh quá trình xây dựng Chính phủ “Kiến tạo”. Cải cách hành chính; hành trình khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam.

          - Về những nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong việc quảng bá, giới thiệu và đưa hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam đến với người tiêu dùng.

          - Tuyên truyền về trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết có nội dung liên quan đến các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam.

          - Thông tin về công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, thuế; các hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hành nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; quá trình xử lý của các cơ quan chức năng về những hoạt động trên.

          -Tiếp tục tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của các cơ quan, đơn vị và tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước trong việc mua sắm các trang thiết bị và hàng sản xuất trong nước.

          - Các hoạt động khuyến khích đầu tư, phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam và đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ thương hiệu Việt Nam.

          5. Các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp.

          - Phản ánh về quá trình triển khai, kết quả thực hiện và công tác phối hợp trong thực hiện Cuộc vận động tại các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Trong đó tập trung làm rõ những chuyển biến tại các địa phương, cơ quan, đươn vị; những địa phương chưa chuyển biến tích cực, nguyên nhân, việc khắc phục trong thời gian tới.

          - Các nội dung tham mưu của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước, bảo vệ thị trường người tiêu dùng trong nước, thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

          - Việc tổ chức các hội thảo khoa học về phát huy trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động.

          - Công tác kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

          - Các hoạt động biểu dương và nhân rộng cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động; các hoạt động tổ chức bình chọn, tôn vinh sản phẩm chất lượng, các chương trình tôn vinh, biểu dương sản phẩm thương hiệu Việt, “Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu”, “Hành Việt Nam chinh phục người Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam”, “Phiên chợ hàng Việt”,... đã có tác động lan tỏa Cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

          6. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của doanh nghiệp, nhà sản xuất trong thực hiện Cuộc vận động:

          - Tuyên truyền việc các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; việc thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, giới thiệu mẫu mã, chất lượng sản phẩm để nhận biết, phân biệt hàng giả, hàng nhái.

          - Trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc áp dụng quy trình, công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đưa hàng hóa, dịch vụ vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

          - Hoạt động của các doanh nghiệp, người sản xuất trong mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng vùng, xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển bền vững trên địa bàn huyện.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Thực hiện Văn bản số 558/SVHTTDL-QLTDTT ngày 09/4/2019 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình về tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông

Tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục viết bài tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: treo pa nô, băng rôn. khẩu hiệu…. đi tuyên truyền bằng xe lưu động tới các xã, thị trấn.

Phối hợp với các xã, thị trấn mở các lớp dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

2. Trang Thông tin điện tử huyện

Đăng tải các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về tăng cường công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em. Đăng tải phổ biến các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh FM của các xã, thị trấn đến thôn, khu dân cư về các kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước cho người dân và trẻ em. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tại khu dân cư trên địa bàn.

Xây dựng mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích nhằm loại bỏ các nguy cơ đuôi nước cho trẻ em. Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông mở các lớp dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại địa phương.

Rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa như làm rào chắn, biến cảnh báo tại hố nước, ao hồ, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại các bể bơi tư nhân trên địa bàn.

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức bàn giao trẻ em về sinh hoạt hè trên địa bàn khu dân cư, thực hiện tốt công tác quản lý trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Thực hiện Văn bản số 560/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 10/4/2019 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình về tổ chức các hoạt động Truyền thông - Giáo dục về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          I. Nội dung tuyên truyền:

          - Tuyên truyền và thực hiện tốt Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt Kế hoạch xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2017-2020; Tiếp tục tuyên truyền về sự thuận tiện của việc mua và sử dụng các biện pháp tránh thai thông qua tiếp thị xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền xã hội hoá cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản cho đối tượng là vị thành niên, thanh niên.

          - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về thực trạng, nguyên nhân và hệ luỵ của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, chú trọng truyền thông tạo dư luận xã hội phê phán các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và ủng hộ phát triển các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tuyên truyền, phổ biến Luật như Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình, nêu cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay…

          - Tuyên truyền Kết luận số 210-KL-TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh uỷ Hoà Bình về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 30/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với tình trạng tảo hôn và sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Tuyên truyền về tác hại, hệ luỵ của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

          II. Hình thức tuyên truyền

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM đến các khu dân cư.

          - Tuyên truyền bằng các hính thức cổ động trực quan với các loại hình như: pano, băng rôn, khẩu hiệu…tại những nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi tập trung đông dân cư.

          - Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến truyền thông công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình với các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, các hội thi tại đơn vị, cơ sở.

          III. Tổ chức thực hiện

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống FM tới tận các khu dân cư xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến truyền thông về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. Đăng tải các văn bản pháp luật, các chủ trương của tỉnh, huyện về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên trang thông tin điện tử huyện.

          - Tuyên truyền bằng nhiều hình thức cổ động trực quan như: pano, áp phích. khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, đi tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn.

          2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn các nội dung về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

          - Tuyên truyền bằng các hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Ủy ban xã, trường học, nơi tập trung đông dân cư, các trục đường chính.

          - Lồng ghép các nội dung tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt khu dân cư, các hội thi…

          - Vận động và phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tại cộng đồng dân cư tham gia tuyên truyền, truyền thông các nội dung về các nội dung dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Thực hiện Văn bản số 436/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 203/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          * Chủ đề: “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”.

          - Triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, tuyên truyền Luật Người cao tuổi năm 2019.

          - Tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến người cao tuổi góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

          - Tôn vinh các cặp vợ chồng người cao tuổi sống chung thủy hạnh phúc nhằm khơi dậy truyền thống văn hóa sống thủy chung, mẫu mực, giáo dục con cháu hiếu thảo của người cao tuổi.

          - Khuyến khích, động viên người cao tuổi tích cực đóng góp kinh nghiệp, trí tuệ tham gia công tác chính trị, xã hội của địa phương, đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

          - Treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô áp phích, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, viết tin, bài, phóng sự trên báo và Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo điện tử về “Già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

          - Tổ chức, nhân rộng các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi; tổ chức phát động các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi và tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động nhân dịp các ngày Lễ, tết và ngày người cao tuổi Việt Nam, Quốc tế người cao tuổi, tổ chức mừng thọ, tặng quà cho người cao tuổi.

          - Hướng dẫn thực hiện các quy định nhà nước về giảm giá vé, phí dịch vụ cho người cao tuổi khi tham gia các di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, các bảo tàng, sinh hoạt tại các cơ sở thể dục thể thao của nhà nước. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thực hiện quy định này.

          - Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ người có tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn không nơi nương tựa, người có tuổi thuộc diện chính sách cải thiện đời sống.

          - Tổ chức họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2019; Lễ cưới vàng tôn vinh các cặp vợ chồng người cao tuổi sống chung thủy, hạnh phúc theo quy định đảm bảo văn minh, tiết kiệm phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương và gia đình.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA