gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1563637
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2153
1928
11933
1499129
11933
32458
1563637

Your IP: 54.160.19.155
2020-08-07 09:37

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm, phòng, chống mua bán người, bảo vệ nạn nhân bị mua bán và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia của nhân dân và gia đình người nghiện; nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện và vận động người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người và di cư trái phép, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa..

Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiện toàn các tổ chức đoàn thể quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở, xây dựng các hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người hiệu quả, không để các đối tượng phạm tội lợi dụng.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM tới tận các khu dân cư về Thông báo cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020.

          - Đăng tải Thông báo cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam trên trang Thông tin điện tử huyện.

          2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn về Thông báo cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020.

(Có Thông báo sao gửi đính kèm)

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Thực_hiện_Quyết_định_số_4375.docx

Để thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền hưởng ứng ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2020; với chủ đề “ Đất ngập Nước là động lực của sự sống hãy bảo tồn Đất ngập Nước ”. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Trang thông tin điện tử huyện

- Tăng cường thời lượng phát sóng các tin bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống phát thanh FM; với nội dung tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

- Trang Thông tin điện tử; đăng tải các tin, bài, ảnh; về các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập Nước thế giới năm 2020.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh FM của các xã, thị trấn; về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Để thực hiện việc tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo và thực hiện chiến dịch những giọt máu hồng – hè và chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ VIII năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống FM tới tận các khu dân cư xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện. Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn. Tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan hưởng ứng “Tháng nhân đạo”; ngày “Toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện” 7/4 và ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện” 14/6, chương trình “Hành trình đỏ”.

          - Tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức người lao động trong cơ quan tham gia hiến máu tình nguyện.

          - Đăng tải các chuyên mục tuyên truyền về hiến máu nhân đạo trên trang Thông tin điện tử huyện.

          2. Ban Quản lý các khu di tích huyện

          - Tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức người lao động trong cơ quan tham gia hiến máu tình nguyện.

          3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn về mục đích ý nghĩa, giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện. Tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng “Tháng nhân đạo”; ngày “Toàn dân tham gia Hiến máu tình nguyện” 7/4 và ngày “Thế giới tôn vinh người Hiến máu tình nguyện” 14/6, chương trình “Hành trình đỏ”.

          - Tuyên truyền sâu rộng tới các thôn, khu dân cư, vận động cán bộ, đảng viên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

          4. Một số thông điệp tuyên truyền

          - Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp !

          - Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại !

          - Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt !

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

  1. 1. Chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”

2. Các khẩu hiệu chính:

- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!

- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình

- Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!

- Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!

- Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc!

- Gia đình là môi trường quan trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa!

- Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!

- Yêu thương và tôn trọng là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình!

- Cùng với các khẩu hiệu khác hoặc tranh cổ động có nội dung phù hợp với chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc, về gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, gắn với lĩnh vực của ngành, địa phương và các ngày kỷ niệm trong tháng 3.

         3. Nội dung, hình thức và thời gian tổ chức.

         3.1. Nội dung: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng:

- Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hiệp Quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020.

- Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

* Tổ chức các hoạt động khác:

    Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, địa phương căn cứ tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động gắn với các ngày kỷ niệm trong tháng 3, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo trên tinh thần yêu thương và chia sẻ.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc như: mít tinh, tọa đàm, hội thảo, hội nghị, diễn đàn về chủ đề hạnh phúc (hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường…vv), các chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, hoạt động thể dục, thể thao.

- Tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp đôi nam nữ thanh niên theo quy định đảm bảo văn minh, tiết kiệm; vinh danh các cặp vợ chồng cao tuổi tiêu biểu hạnh phúc bền vững.

- Tổ chức cuộc thi, hội thi, triển lãm tranh, ảnh, sách hoặc chiếu phim chủ đề về hạnh phúc.

3.2. Hình thức: Tuyên truyền thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

3.3. Thời gian: Tổ chức triển khai các hoạt động trong tháng 3, thời gian cao điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc được thực hiện từ ngày 10 đến ngày 20/3/2020.

4. Tổ chức thực hiện

         4.1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo)

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Tổng hợp kết quả triển khai các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020 trên địa bàn huyện báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4.2. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền các nội dung trong hướng dẫn này cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại cổng cơ quan.

4.3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

Xây dựng các chuyên trang chuyên mục viết bài tuyên truyền về Lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền về chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 tại khu vực trung tâm huyện.

- Tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn.

       4.3. Ban Chỉ đạo công tác gia đình các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung trong hướng dẫn để tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020. Chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền về chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA