Danh sách các thủ tục hành chính

Quyết định thi hành kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức


Trình tự thực hiện: Bước 1. Cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ.
Bước 2. Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng xét kỷ luật; tổng hợp hồ sơ kỷ luật.
Bước 3. Hội đồng xét kỷ luật họp, kiến nghị hình thức kỷ luật.
Bước 4. Phòng Nội vụ giúp Hội đồng xét kỷ luật dự thảo văn bản gửi Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định thi hành kỷ luật.
Bước 5. Văn thư vào sổ, lấy số; gửi văn bản theo nơi nhận.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nội vụ
Hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1- Bản kiểm điểm cá nhân;
2- Văn bản, biên bản họp cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng CB,CC, VC
3- Hồ sơ vi phạm kỷ luật cá nhân.
4- Văn bản, biên bản Hội đồng xét kỷ luật CB,CC, VC
b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết: Không xác định
Cơ quan thực hiện: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ
c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; các cơ quan có liên quan

Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả: Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
- Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND, ngày 28-4-2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hoà Bình.

Tài liệu, Biểu mẫu liên quan:
Cập nhật: 2009-12-02 05:53:21    Được xem: 593
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

lacthuy

 

 

CUM-CONG-NGHIEP

 

Bản đồ hành chính Tỉnh

ban-do-hanh-chinh-tinh-HoaBinh-190

Du lịch Lạc Thủy

img


 

VideoclipGet the Flash Player to see this player.

UBND_TP_HOA_BINH

So_TTTT

so_tu_phap_tinh_hoa_binh

 

Previous Month December Next Month
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0